Projekt organizacji ruchu – co to jest?

Organizacja ruchu to bardzo ważny element bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obejmuje ona szereg rozwiązań, które mają na celu efektowne, a przy tym bezpieczne przemieszczanie się zarówno pojazdów, jak i pieszych. W teorii odpowiedzialne są za nią organy, które daną drogą zarządzają, natomiast w praktyce projekt ruchu drogowego wykonywany jest przez architektów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z drogi, montuje się i wykonuje sygnalizacje świetlne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a także oznakowanie pionowe i poziome. Aby wykonać to dobrze, należy przygotować dokumentację techniczną, która zawierać będzie gotowe wytyczne dotyczące geometrię drogi oraz wszelkie rekomendowane formy organizacji ruchu.

Organizacją ruchu zajmuje się organ, który zarządza danym odcinkiem drogi – może być to prezydent miasta, starosta, wojewoda, Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To urzędnicy zatwierdzają projekty organizacji ruchu (lub go odrzucają), jednak przygotowywany jest przez specjalnie do tego przeszkolonych architektów.

Istnieją trzy typy projektów organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu dotyczy zmian na istniejącym odcinku drogi lub też wybudowania całkiem nowej drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu pozwala na wprowadzenie tymczasowych rozwiązań w danej części drogi. Wynikać to może z faktu organizacji na danym odcinku robót drogowych czy wydarzeń publicznych. Trzecim rodzajem jest tak zwany uproszczony projekt organizacji ruchu, który wykonuje się przy konieczności wykonania prac o niewielkim znaczeniu, które są powtarzalne i przewidywalne. Przykładem takich prac są między innymi: sprzątanie pasa drogowego, montaż słupków kilometrowych czy też koszenie trawy w ciągu publicznej drogi.

Projekt, który został zatwierdzony wymaga wprowadzenia w życie. To powoduje, że organy, które zarządzają ruchem drogowym poszukują wykonawców do oznakowania drogowego. Firma wykonawcza zajmuje się malowaniem linii na jezdni, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także znaków drogowych.

Możesz również polubić…