Prawa konsumenta w przypadku usług związanych z budową i utrzymaniem szamba

Zalety posiadania szamba są niepodważalne, jednak należy pamiętać o jego prawidłowym utrzymaniu. W przypadku problemów związanych z instalacją lub konserwacją szamba warto znać swoje prawa jako konsumenta.

1. Prawo do rzetelnej informacji
W momencie dokonywania wyboru oferty dotyczącej budowy lub konserwacji szamba, konsument ma prawo do szczegółowych informacji na temat kosztów, czasu realizacji, rodzaju wykorzystywanych materiałów oraz rodzaju usługi. Podczas umówienia usługi, przedsiębiorca zobowiązany jest do wydania pisemnej umowy zawierającej powyższe informacje.

2. Prawo do reklamacji
Jeżeli przy realizacji usługi doszło do nieprawidłowości, wady, bądź niezgodności z umową, konsument ma prawo do wniesienia reklamacji. Ważne, aby zgłosić ją w terminie 14 dni od odkrycia nieprawidłowości. Reklamacji nie można złożyć, gdy wada wynika z winy klienta.

3. Prawo do gwarancji
Przedsiębiorcy zobowiązani są do udzielania konsumentowi gwarancji na wykonaną usługę. W przypadku problemów z instalacją lub konserwacją szamba, konsument ma prawo skorzystać z tej gwarancji.

4. Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy należy zgłosić w formie pisemnej.

5. Prawo do wypowiedzenia umowy
Konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub jest opóźniony w jej realizacji.

Warto pamiętać o swoich prawach jako konsument w przypadku usług związanych z budową i utrzymaniem szamba. Dzięki nim można uniknąć wielu problemów związanych z nieprawidłowościami w realizacji usługi.

Możesz również polubić…